Účtování spotřební daně

 

Firma odvádí spotřební daň pouze v případě, že je plátcem spotřební daně.

V případě, že plátcem není, stává se spotřební daň součástí pořizovací ceny.

 

Účetní jednotka musí účtovat o spotřební dani tak, aby bylo vždy možné prokázat veškeré údaje uvedené v Přiznání ke spotřební dani.

 

Vrácení spotřební daně je zaúčtováno do výnosů vokamžiku vzniku pohledávky, tj.v okamžiku, kdy poplatníkovi vznikne nárok na její vrácení.

 

Účty

Použité účty:

  • 345.09n – Spotřební daň z nákupu
  • 345.09p – Spotřební daň z prodeje
  • 345.09 – Zúčtování spotřební daně (saldokontní účet)

 

Nákup

Příklad přijaté faktury s nárokem na odpočet:

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
nz Nákup zboží n21 900 504 MD
nspd Spotřební daň n21 100 345.09n MD
- DPH   210 343.n MD
- Závazek celkem   1.310 321 D

 

Příklad přijaté faktury bez nároku na odpočet:

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
nz Nákup zboží n21 1.000 504 MD
- DPH   210 343.n MD
- Závazek celkem   1.210 321 DProdej

Příklad vydané faktury:

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
pz Prodej zboží (bez spotřební daně) p21 900 604 D
pspd Spotřební daň p21 100 345.09p D
- DPH   210 343.p D
- Pohledávka celkem   1.310 311 MD

 

Druhá varianta

Předpis Text DPH Částka Účet Strana Pohyb Poznámka
pz Prodej zboží (včetně spotřební dně) p21 1.000 604 D O -
pspd- Snížení o spotřební daň   -100 604 D SP řádek s pohybem SP se na FV netiskne
pspd Cena obsahuje spotřební daň ve výši   100 345.09p D O -
- DPH   210 343.p D D -
- Pohledávka celkem   1.310 311 MD S -

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference