Oprava výše daně při dovozu

 

Někdy se stane, že celní úřad špatně stanoví DPH.

Důvody mohou být různé, např. byly předány celnímu úřadu špatné podklady nebo se může jednat i o chybu celního úřadu.

 

V takovém případě, je nutno na tuto skutečnost celní úřad upozornit.

 

Legislativa

Zákon o DPH, § 42:

(12) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference