Datum plnění při pořízení zboží z EU

 

 

Datum zdanitelného plnění je:

  • patnáctý den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno
  • nebo den vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven před patnáctým dnem následujícího měsíce

 

 

Musíte si uvědomit, že datum vystavení dokladu je datum kdy na doklad doplníte povinné údaje.

Datum pořízení zboží Datum vystavení dokladu Datum zdanitelného plnění Zdůvodnění
5.6. - 15.7. 15. den následujícího měsíce
5.6. 10.6. 10.6. Datum vystavení dokladu je dříve než 15.den následujícího měsíce

 

Legislativa

Datum plnění nalezneme v § 25 zákona o DPH:

1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu.

(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.

(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné dnem přemístění zboží do tuzemska.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference