Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Import drobného majetku

 

Delfy umožňují počáteční zůstatky drobného majetku naimportovat ze souboru csv.

 

Struktura souboru

Struktura souboru v excelu:

Sloupec Data Povinná položka
A Inventární číslo Ne
B Název Ano
C Pořizovací cena za kus Ano
D Datum zařazení Ne
E Množství Ne

 

V prvním řádku musí být hlavička (1. řádek se neimportuje).

Jak jednotlivé sloupce nazvete není podstatné.

Podstatné je, aby data byla ve správných sloupcích.

Excelovský soubor poté uložte jako soubor csv, oddělený středníkem.

 

Import

Vytvořte nový doklad v interní knize.

Na dokladu stiskněte tlačítko Nástroje.

Zde vyberte volbu Import počátečních dat do Delf

Zobrazí se formulář, kde jděte na kartu Drobný majetek.

Poté stikněte tlačítko Importovat.

 

Vytvoření účetních řádků

Po importu Nejdříve na formuláři vyplňte následující pole:

 

Majetek na účtu

Povinná položka. Zde zadejte účet na který se mají vytvořit investiční karty.

V případě, že převádíte majatek na více účtů, musíme mít vice souborů pro import.

 

Datum zařazení

Pokud datum nevyplníte, vezme se datum pořízení z jednotlivých řádků.

Tento způsob se používá, při počátečním převodu dat, kdy již majete vlastníte.

V případě, že jste právě koupili mnoho drobného majetku (a dosatli jste seznam v excelu), tak toto datum vyplňte.

Jako datum pořízení se vezme právě toto datum.

 

Karty vytvářet od částky

Zde zadejte, od jaké částky chcete vytvářet inventární karty.

Pokud částku nevyplníte, karty se vytvoří pro všechen majetek v seznamu.

 

DIM bez karet účtovat na účet

Pokud jste zadali rozhodující částku pro vytváření karet, tak musíte také vyplnit účet, kam se má májetek bez karet zaúčtovat.

 

Po vyplnění polí stikněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

Systém Delfy poté majetek zaúčtuje automaticky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference