Souběh pracovních vztahů

 

Jak spočítat zdravotní pojištění v okamžiku, kdy má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních vztahů?

 

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti (s výjimkou odměny z dohod o provedení práce), které byly poskytnuty zaměstnavatelem zaměstnanci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference