One Stop Shop (OSS)

 

Zvláštní režim jednoho správního místa

OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

 

Kdo může využít OSS?

 • prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
 • poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
 • provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)

Bližší info Finanční správy naleznete zde.

 

OSS se netýká obchodníků s:

 • uměním,
 • starožitnostmi,
 • použitým zbožím,
 • novými dopravními prostředky
 • nebo dodání zboží s instalací a montáží.

 

3 režimy v OSS:

 • režim Evropské unie (režim EU) – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud májí sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku
 • dovozní režim – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem
 • režim mimo Evropskou unii (režim mimo EU) – pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU

 

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

 • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU - dříve zasílání zboží (režim EU)
 • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
 • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)

 

Je použití odvodu DPH přes OSS povinné?

 • Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybraná v jiném členském státě EU.
 • Zpravidla pokud osoba nevyužije OSS, vzniká jí u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

 

Kdo je správcem daně OSS?

Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I.

 

Registrace

Postup registrace naleznete zde.

Formulář pro registraci v režimu EU naleznete zde.

Formulář pro registraci pro dovozní režim naleznete zde.

 

Přiznání k DPH

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Daňové přiznání musí být podáno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného zdaňovacího období, tj. kalendářního čtvrtletí.

Zaregistruje-li se osoba do režimu EU, podává také tzv. nulové daňové přiznání, pokud neuskuteční ve zdaňovacím období žádné plnění, které spadá do režimu EU.

 

V daňovém přiznání se uvádí:

 • celkovou hodnotu všech plnění bez DPH (základ daně dle § 36 zákona o DPH)
 • typ plnění (zboží nebo služby)
 • platnou sazbu daně daného členského státu spotřeby
 • a příslušnou výši DPH z uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby.

V daňovém přiznání v režimu EU se neuvádí ostatní plnění, na která nelze režim EU použít, ani nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých zdanitelných plnění.

Podrobnější informace Finanční správy naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference