Místo plnění při dovozu zboží


V Zákoně o DPH, § 12 je vymezeno místo plnění při dovozu zboží.


Místem plnění při dovozu zboží je území členského státu, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území Evropského společenství.

Tato skutečnost však automaticky nezakládá povinnosti přiznat v této zemi daň při dovozu.

Jak vyplývá z § 12 odst. 2, pokud má zboží při vstupu na území Evropského společenství postavení

  • dočasně uskladněného zboží
  • je umístěno do svobodného celního pásma
  • je umístěno do svobodného celního skladu
  • je propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu
  • aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému
  • dočasné použití s úplným osvobozením od cla
  • tranzit

je místem plnění při dovozu zboží až území členského státu, ve kterém je ukončen příslušný režim.

Pokud např. bude česká firma dovážet zboží ze Švýcarska a zboží vstoupí na území EU v Německu a nebude zde propuštěno do volného oběhu, ale pouze do režimu tranzitu a zboží bude propuštěno do volného oběhu až v ČR, místo plnění při dovozu zboží bude v ČR a daň při dovozu zboží bude dovozcem zaplacena až v ČR.

Pokud by bylo zboží do volného oběhu propuštěno české firmě v Německu, vznikla by jí povinnost přiznat daň při dovozu v Německu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference