Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření servisních zakázek

 

Zakázky pro servis můžete vytvořít

 • jednotlivě
 • automaticky (hromadně) pro plánované servisní výkony na servisních smlouvách

 

Způsob hromadného vytváření zakázek

Zakázky se vytvoří následujícím způsobem.

Vyberou se všechny plánované servisní výkony ze servisních smluv do zadaného data.

Pokud nezadáte osobu, vyberou se všechny uzavřené servisní smlouvy které nejsou stornované.

Pokud zadáte osobu, vyberou se smlouvy pouze pro zadanou osobu.

 

Zařízení pro hromadné vytváření zakázek musí mít vyplněna pole

 • adresa
 • servisní technik

 

Zakázky se vytvoří pro

 • každého zákazníka
 • každou adresu zařízení
 • každého servisního technika

 

Příklad:

Máme jednu servisní smlouvu s firmou ABC s.r.o., která obsahuje 4 zařízení. V uvedeném příkladu se vytvoří 3 zakázky.

 

Zařízení Zařízení na adrese Technik Vytvoří se zakázka
Zařízení 1 Opičkova 1, Brno Novák Josef A
Zařízení 2 Opičkova 1, Brno Strnad Pavel B
Zařízení 3 Jabloňová 8, Praha Novák Josef C
Zařízení 4 Jabloňová 8, Praha Novák Josef C

 

Nastavení knihy zakázek

Kniha zakázek pro hromadné vytváření zakázek musí mít následující nastavení.

 • typ formuláře Servis a údržba
 • vyplněn typ plnění
 • nastavenou implicitní měnu
 • čísla obchodních případů vytvářet automaticky

 

Hromadné vytvoření zakázek

Zakázky vytvoříte v menu Obchod, příkaz Servis a údržba, karta Servisní zakázky.

Na daném formuláři stiskem tlačítka Vytvořit zakázky pro servis se zobrazí dialog kde vyplňte požadované údaje.

 

Před vlastním vytvořením zakázek se provede kontrola zda všechna zařízení mají zadaného servisního technika a adresu. Pokud tomu tak nebude, nekorektní zařízení se označí. Žádná zakázka se nevytvoří.

 

Nekorektní zařízení zobrazíte na kartě Zařízení, když vyplníte pole Doplnit data. Tlačítkem Najít je zobrazte  a doplňte chybějící adresu nebo chybějícího servisního technika.

Po doplnění případných chybějícíh údajů na zařízení se můžete znovu pokusit o hromadné vytvoření zakázek.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference