Mzdy v daňové evidenci

 

V daňové evidenci se pracuje s platbami, nikoliv s náklady.

 

Z tohoto důvodu se jako daňový účet musí nastavit závazky vzniklé z mezd (nikoliv účet 521...).

Do daňové evidence se zahrne platba těchto závazků v bance nebo pokladně.

 

Upozornění

Saldokontní účty musí mít typ kategorie "závazky", jinak se do daňové evidence nezahrnou.

 

Příklad nastavení účtů, které se zahrnou do daňové evidence:

Účet Text Zůstatek Specifikace Kategorie Daňový účet Mzdový účet
331.01 Zaměstnanci D Saldokono Závazky Ano Ano
336.01 Zdravotní pojištění D Saldokono Závazky Ano Ano
336.02 Sociální pojištění D Saldokono Závazky Ano Ano
342.01 Daň ze závislé činnosti D Saldokonto Závazky Ano Ano

 

Úhrada závazků

Při úhradě závazků, které se účtují na mzdové účty (např. 331), se do daňové evidence dostane celá částka, která byla uhrazena.

Na rozdíl od FP nebo FV, se systém Delfy nedívá na původní mzdový případ, ale částka se zahrne celá.

Z toho důvodu také není svázán závazek s původním mzdovým případem.

Například pro zdravotní pojištění to ani nejde, protože v systému delfy vzniká jeden závazek pro všechny zaměstnance.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference