Sbírky

 

Pro účely správného zdanění sbírky je nutno učit o jakou sbírku se jedná.

Rozlišujeme základní typy:

 • veřejná
 • dobročinná (crowdfunding)
 • komeční projekt

Crowdfunding znamená v překladu hromadné financování.

 

 

Dobročinná sbírka

Vaše situace spadá pod dobročinnou sbírku, pokud se jedná o:

 • pomoc hendikepovaným, lidem v těžké životní situaci, zvířatům a neziskovým organizacím (kromě vybírání peněz na provoz organizace)
 • podporu v oblasti vzdělávací, sportovní, kulturní, sociální a životního prostředí
 • podporu technologií, inovací, komunitního a územního rozvoje
 • prevenci v protiprávní činnosti
 • osvětu ve výše uvedených oblastech

Dobročinné sbírky se narozdíl od komerčních projektů řídí zákonem o veřejných sbírkách. V podstatě to jen znamená, že sbírka shromažďuje finanční prostředky na veřejně prospěšný účel od široké veřejnosti.

 

Komerční projekt

O komerční projekt se jedná v případě sbírky na:

 • kulturní akci
 • vydání knihy
 • nahrání audionahrávky
 • vytvoření aplikace
 • cestování
 • ....

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference