Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Služby

 

V této kapitole uvádíme účetní předpisy pro nákup a prodej nehmotných dodávek, jako jsou služby, pojištění, energie, poplatky.

Uživatelé mají problém rozlišovat např. pojištění, poplatky od služeb, takže všechny nehmotné nákupy dáváme do skupiny ns nákup služeb.

 

Prodej služeb

Všechny prodávané služby účtujeme předpisem ps (prodej služeb).

Pokud chceme rozlišovat služby podrobněji, vytvoříme další předpisy např. ps-doprava, ps-účetní, ps-daňové. ps-mzdy, ps-licence, ps-delfy..

 

Nákup služeb

Všechny nakupované služby (s vyjímkou níže uvedených vyjímek) účtujeme předpisem ns (nákup služeb).

Pokud chceme rozlišovat služby podrobněji, vytvoříme další předpisy např. ns-účetní

 

Parkovné

Parkovné účtujeme výhradně předpisem s kódem ns-parkovné na účet 512.01.

Parkovné účtujeme zvlášť proto, abychom v případě využití paušálu na auto, mohli parkovné dát jednoduše do nedaňových nákladů.

 

Reklama

Reklamu účtujeme předpisem ns-reklama na účet 518.01.

Do textu píšeme např. Reklama za období 2022/01 - 2022/12.

To proto abychom mohli při uzávěrce zkontrolovat časové rozlišení.

 

Pojištění

Pojištění účtujeme předpisem ns-pojištění na účet 548.01.

Do textu píšeme např. Pojištění za období 2022/01 - 2022/12.

To proto abychom mohli při uzávěrce zkontrolovat časové rozlišení.

 

Zákoné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele účtujeme předpisem ns-pojisteni kooperativa.

Pro kontrolu potřebujeme najít přesně toto ppjištění, proto musíme mít zvláštní předpis.

 

Oprava

Opravy účtujeme předpisem ns-oprava na účet 511.01

POkud chcete účtovat evidované opravy, vytvořte předpis ns-oprava evidovaná na účet 511.02

 

Poplatky

Poplatky účtujeme předpisem na ns-poplatek na účet 538.01

Dálniční známku účtujeme předpisem ns-poplatek dálnice na účet 538.01

 

Penále

Smluvní penále účtujeme předpisem na ns-penále obchodní na účet 544.01

Zákonné penále účtujeme předpisem na ns-penále zákonné na účet 545.N

Uživatelé měli nutkání dávat penále pouze jako ns (nákup služeb), takže to necháme ve skupině služeb (místo např. npenále)

 

Reprezentace

Nákup služeb pro reprezentaci účtujeme předpisem ns-reprezentace na účet 513.N.

Může se jednat např. o ubytování v hotelu, pltatby za bowling...

 

Energie

Energie je elektřina, plyn a voda.

Nákup energií účtujeme předpisem ns-energie (spotřeba energií) na účet 502.01

Pokud chceme rozlišovat jednotlivé druhy energií účtujeme předpisy ns-energie elektřina, ns-energie plyn, ns-energie voda.

 

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady jsou např. ubytování nebo vyúčtování cesťáků.

Účtujem předpisem ns-cestovné na účet 512.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference