Benefity zaměstnancům

 

Benefity zaměstnancům se dělí na peněžní a nepeněžní.

 

Peněžní benefity

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na ubytování a dopravu,
 • příspěvek na kulturu, rekreaci, zdraví
 • vzdělávání zaměstnanců
 • penzijní a životní připojištění,
 • zvýhodněné půjčky,
 • používání automobilu či mobilního telefonu i pro soukromé účely,
 • dary k životním i jiným výročím,

 

Nepeněžní benefity

 • nadstandardní dovolená,
 • volno pro zařizování nebo léčení,
 • pružná pracovní doba,
 • práce z domova aj.

 

Nepeněžní benefity (rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) jsou od roku 2024 osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok.

Nad tento limit půjde o zdanitelný příjem podléhající odvodům (t.j. daň z příjmů. sociální a zdravotní pojištění).

Výši maximální částky pro daný rok najdete v kapitole Roční parametry.

 

Zákon o daních z příjmů

§ 6

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě

1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,

4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference