Benefity zaměstnancům

 

Benefity zaměstnancům se dělí na peněžní a nepeněžní.

V roce 2024 došlo ke změně, kdy nepeněžní benefity (rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) jsou osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za daný rok.

 

Nad tento limit půjde o zdanitelný příjem podléhající odvodům (t.j. daň z příjmů. sociální a zdravotní pojištění).

Výši maximální částky pro daný rok najdete v kapitole Roční parametry.

 

Ministerstvo financí vydalo metodický pokyn.

Metodický pokyn najdete na adrese https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/Metodicka-informace-k-zamestnaneckym-benefitum-od-1-ledna-20.pdf

 

Konsolidační balíček také ruší některá další osvobození od daně:

 • dary od zaměstnavatele do výše 2 000 Kč ročně;
 • sociální výpomoc na překlenutí mimořádně obtížných poměrů;
 • manažerské byty;
 • nadlimitní stravenky;
 • dary v nepeněžní formě (např. poukázky do obchodů, dárkové karty, zboží apod.).

Pokud tedy zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele např. poukázku na nákup v drogerii, tak bude hodnota poukázky (bez ohledu na výši) podléhat dani a odvodu na sociální i zdravotní pojištění.

 

Rovněž bylo vyřešeno omezení týkající se pořádání akcí pro zaměstnance (zaměstnanecké večírky, sportovní akce apod.). Tyto události již nebudou limitovány, takže se na ně nově nevztahuje omezení polovinou průměrné mzdy.

 

Peněžní benefity

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na ubytování a dopravu,
 • příspěvek na kulturu, rekreaci, zdraví
 • vzdělávání zaměstnanců
 • penzijní a životní připojištění,
 • zvýhodněné půjčky,
 • používání automobilu či mobilního telefonu i pro soukromé účely,
 • dary k životním i jiným výročím,

 

Nepeněžní benefity

 • nadstandardní dovolená,
 • volno pro zařizování nebo léčení,
 • pružná pracovní doba,
 • práce z domova aj.

Zákon o daních z příjmů

§ 6

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě

1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,

4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference