Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Přijatá faktura na základě objednávky

 

Zpracování přijaté faktury na dodání zásob má následující kroky

  • vyplnění hlavičky dokladu
  • automatické převzetí příjemky
  • zaúčtování dokladu

 

Vytvoření dokladu

Nejdříve vytvořte doklad v příslušné knize přijatých faktur.

Na dokladu vyplňte osobu, variabilní symbol, datum splatnosti, datum DPH a  bankovní účet.

 

Účetní řádky nevytvářejte.

 

Vytvoření řádků dokladu

Po vyplnění hlavičky dokladu stiskněte tlačítko Výkony.

Zobrazí se formulář Převzít položky.

Formulář obsahuje kartu Nápověda, kde je uveden postup pro vybrání a převzetí položek k fakturaci.

 

Označte položky kterých se daná faktura týká a stiskněte tlačítko Převzít.

Jeho stisknutím se vytvoří účetní řádky automaticky.

 

Pokud jste na danou příjemku vytvořili objednávku, spolu s položkami a množstvím se na účetní řádek převezme i sjednaná cena jednotlivých položek.

 

Časté problémy

Pokud se Vám nenabídne na faktuře příjemka k převzetí zkontrolujte následující

 

Osoba

Zkontrolujte zda osoba na příjemce je totožná s osobou na dokladu.

 

Objednávka

Zkontrolujte že je objednávka zaknihována.

 

Typ plnění

Pro převzetí příjemek musí být na faktuře typ plnění pro nákup (nikoliv pro prodej).

 

Předpis

Pokud má předpis v nastavení zaškrtnuto pole Sklad, tak je nutno danou položku nejdříve přikmout na sklad (udělat příjemku).

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference