Půjčky

 

Občas se stane, že i nevydělečná organizace potřebuje půjčku.

V případě přebytku finančních prostředků půjčku občas poskytuje.

 

Poskytnuté půjčky

Půjčky účtujeme v okamžiku jejich platby, nikoliv v okamžiku podepsání smlouvy.

Přijaté půjčky účtujeme v bance nebo pokladně na účet 378.

 

Úroky z poskytnutých půjček
Úroky z poskytnutých půjček jsou přemětem daně.

Je to proto, že v zákoně nejsou uvedeny, že by předmětem daně nebyly.

Půjčování peněz také určitě nepatří mezi hlavní činnost neziskové organizace.
 
Přijaté úroky z poskytnutých půjček účtujeme na daňový účet 644.

Žádné náklady k těmto úrokům nejsme schopni vymyslet, takže veškeré úroky budou podléhat zdanění.
 

Přijaté půjčky

Půjčky účtujeme v okamžiku jejich obdržení, nikoliv v okamžiku podepsání smlouvy.

Přijaté půjčky účtujeme v bance nebo pokladně na účet 249.


Úroky z přijatých půjček
Jedná se vesměs o nedaňový náklad, protože přijatá půjčka (a tím pádem i úroky z ní) byla vynaložena na příjmy, které nejsou předmětem daně (hlavní činnost organizace).
 
Úroky z přijatých půjček účtujeme na nedaňový účet 544.N.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference