Emise dluhopisů

 

Emisi dluhopisů musí předcházet povolení Ministerstva financí.

Datum emise cenného papíru je dnem, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli.

Datum vydání je podle téhož paragrafu definováno jako den, kdy se cenný papír stane majetkem prvého nabyvatele.

 

Použité účty:

  • 473 - Emitované dluhopisy dlouhodobé
  • 241 - Emitované dluhopisy krátkodobé
  • 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů

 

Pokud mají dluhopisy splatnost menší než jeden rok, jedná se o krátkodobé dluhopisy.

 

Emise dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Emise dluhopisů 100.000 473 D
Emise dluhopisů 100.000 375 MD

 

 

Prodej dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Prodej dluhopisů 100.000 221 MD
Prodej dluhopisů 100.000 375 D

 

 

Úroky dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Úroky z dluhopisů 10.000 562 MD
Srážková daň 15% 1.500 341 D
K výplatě 8.500 375 D

 

 

Nákup vlastních dluhopisů

Dluhopisy, které účetní jednotka emitovala, může mít sama v držen.

Pro tento případ se používá účet

  • 255 - Vlastní dluhopisy

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference