Emise dluhopisů

 

Emisi dluhopisů musí předcházet povolení Ministerstva financí.

Datum emise cenného papíru je dnem, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli.

Datum vydání je podle téhož paragrafu definováno jako den, kdy se cenný papír stane majetkem prvého nabyvatele.

 

Pro srážkovou daň doporučujeme vytvořit samostatnou analytiku účtu 342.

Je to kvůli lepší přehlednosti.

 

Použité účty:

  • 473 - Emitované dluhopisy dlouhodobé
  • 241 - Emitované dluhopisy krátkodobé
  • 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
  • 342.xx - Srážková daň z dluhopisů

 

Pokud mají dluhopisy splatnost menší než jeden rok, jedná se o krátkodobé dluhopisy.

 

Emise dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Emise dluhopisů 100.000 473 D
Emise dluhopisů 100.000 375 MD

 

 

Prodej dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Prodej dluhopisů 100.000 221 MD
Prodej dluhopisů 100.000 375 D

 

 

Úroky dluhopisů

Text Částka Účet Strana
Úroky z dluhopisů 10.000 562 MD
Srážková daň 15% 1.500 342.xx D
K výplatě 8.500 375 D

 

Čísla účtů pro srážkovou daň

  • s předčíslím 7720, pokud úroky náleží fyzické osobě (stejný účet jako pro odvod srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti)
  • s předčíslím 7712, pokud úroky náleží právnické osobě

 

 

Nákup vlastních dluhopisů

Dluhopisy, které účetní jednotka emitovala, může mít sama v držen.

Pro tento případ se používá účet

  • 255 - Vlastní dluhopisy

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference