Reklamní služby

 

Reklamní služby osobě povinné k dani

Uplatní se uplatní základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

Místem plnění při pskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) je místo kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání.

 

Příklad

Český plátce poskytne reklamní bannery českému plátci. Dané bannery jsou umístěny na golfovém hřišti v Rakousku.

Místo plnění je tuzemsko (příjemce služby je český plátce)

 

Příklad:

Český plátce poskytne reklamní bannery německé firmě která není plátce DPH. Dané bannery jsou umístěny na golfovém hřišti ve Slavkově.

Místo plnění je Německo.

 

Příklad

Český  plátce poskytuje reklamní služby pro německého občana s bydlištěm v Mnichově.

Místo plnění je Německo

 

Reklamní služby osobě nepovinné k dani

Uplatní se uplatní základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

Při poskytnutí služby soukromé osobě je místem plnění místo kde má dodavatel (ten kdo službu poskytuje) sídlo nebo místo podnikání.

 

Při poskytnutí reklamní služby osobě nepovinné k dani do třetí země je místo plnění místo kde má osoba které je služby poskytnuta sídlo nebo místo pobytu. (§10h odst.1, písm.b)

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference