Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Plán hospodářského výsledku

 

Aktuální hospodářský výsledek zjistíte z účetnictví.

 

Smyslem vytvoření plánu hospodářského výsledku je vytvořit budoucí výkaz zisku a ztrát.

 

V průběhu naplánovaného období potom porovnáváte plánovaný stav se stavem skutečným.

V případě odchylek, můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.

 

Metodika plánování

Podstata plánování je stanovit budoucí (plánované) odchylky od skutečnosti.

 

Z tohoto důvodu je minulost důležitá pro stanovení budoucí odchylky.

 

Plánování nákladů a výnosů se tvoří:

  • dle jednotlivých měsíců
  • dle jednotlivých účtů
  • dle jednotlivých osob (pokud tuto volbu pro daný účet nastavíte)

 

Postup vytvoření plánu

Vytvoření plánu se skládá z následujících kroků:

  • Vytvoření plánu
  • Nastavení účtů
  • Plánování
  • Spočítání plánu

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference