Přehled SP

 

Po ukončení kalendářního roku se provádí zúčtování záloh na formuláři Přehled o příjmech a výdajích OCVČ za rok.

Na přehledu se vypočítá roční povinnost pojistného a to na základě dosažených příjmů a výdajů.

Od takto vypočítané povinnosti se odečtou zaplacené zálohy a výsledkem je  nedoplatek nebo přeplatek.

 

Termín pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání.

 

Termíny pro podání přehledu:

  • 1. května u OSVČ kteří si daňové přiznání zpracovávají sami
  • 1. srpna u OSVČ kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce

 

Způsoby prodání přehledu

Přehled je možné doručit prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ.

Další možností je podání prostřednictvím interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ.

V neposlední řadě je možné doručit vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ.

 

Datové schránky vybraných pracovišť:

  • Městská správa sociálního zabezpečení Brno: 86jada7
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Brno–venkov: hxuadbz

 

Platba pojistného

Doplatek pojistného na sociální pojištění je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích.Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference