Přehled SP

 

Po ukončení kalendářního roku se provádí zúčtování záloh na formuláři Přehled o příjmech a výdajích OCVČ za rok.

 

Na přehledu se vypočítá roční povinnost pojistného a to na základě dosažených příjmů a výdajů.

Od takto vypočítané povinnosti se odečtou zaplacené zálohy a výsledkem je  nedoplatek nebo přeplatek.

 

Termín pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání.

 

Termíny pro podání přehledu:

  • 1.květen u OSVČ kteří si daňové přiznání zpracovávají sami
  • 1.srpen u OSVČ kterým daňové přiznání zpracovává daňovýá poradce

 

Platba pojistného

Doplatek pojistného na sociální pojištění je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích.Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference