Přehled SP pro vedlejší výdělečnou činnost

 

Postup vyplnění formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok pro sociální pojištění pro osoby které mají podnikání jako vedlejší činnost,

Pro náš příklad uvažujeme se souběhem zaměstnání a podnikání.

 

B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

  • V roce jsme vykonával samostatnou vydělečnou činnost: zaškrtneme pole Jen vedlejší.
  • Hlavní SVČ jsme vykonával jen v měsících: pole 1-12 musí být prázdné
  • Vedlejší SVČ jsem vykonával jen v měsících: zaškrtneme pole 1-12

 

C. Důvod výkonu vedlejší OSVČ

Zde zaškrtneme důvod proč podnikatelskou činnost vykonáváme jako vedlejší.

 

D. Údaje o daňovém základu OSVČ

U vedlejší činnost se neplatí důchodové ani zálohy v případech, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji nedosáhne rozhodné částky.

Tuto částku najdeme na řádku: 26 - Daňový základ

Pokud nechceme platit důchodové pojištění ani zálohy, tak následující řádky musí být nulové:

  • 37 - vyměřovací základ ze SVČ
  • 38 - pojistné na DP

 

řádek 36 - Úhrn zaplacených záloh na DP

Zde napíšeme kolik jsme zaplatili na zálohách v minulém roce.

V případě, že jsme zálohy neplatili, napíšeme nulu.

 

E. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění

V případě, že OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nedosáhla rozhodné částky, nemusí platit důchodové pojištění.

 

 

F. Výše zálohy na důchodové pojištění

Pokud budeme vykonávat SVĆ jako vedlejší činnost, zaškrtneme následující pole:

V roce XXXX budu vykonávat SVČ jako vedlejší činnost.

 

Nemocenské pojištění je dobrovolné.

Na základě toho zda OSVČ chce nebo nechce být účastna nemocenského pojištění zaškrtneme následující pole:

  • Dobrovolná účast na nemocenském pojištění

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference