Přehled SP pro vedlejší výdělečnou činnost

 

Postup vyplnění formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok pro sociální pojištění pro osoby které mají podnikání jako vedlejší činnost,

Pro náš příklad uvažujeme se souběhem zaměstnání a podnikání.

 

B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

  • V roce jsme vykonával samostatnou vydělečnou činnost: zaškrtneme pole Jen vedlejší.
  • Hlavní SVČ jsme vykonával jen v měsících: pole 1-12 musí být prázdné
  • Vedlejší SVČ jsem vykonával jen v měsících: zaškrtneme pole 1-12

 

C. Důvod výkonu vedlejší OSVČ

Zde zaškrtneme důvod proč podnikatelskou činnost vykonáváme jako vedlejší.

 

D. Údaje o daňovém základu OSVČ

 

Řádek č. 20 - Daňový základ

Zde napíšeme částku z řádku č. 37 přiznání

 

Řádek č. 21 - Počet měsíců, v nichž je SVČ považována za

V případě, že máte vedlejší činnost celý rok, vyplňte 12.

 

Řádek č. 22 - Počet měsíců, v nichž je SVČ aspoň po část měsíce

V případě, že máte vedlejší činnost celý rok, vyplňte 12.

 

Řádek č. 23 - Průměrný měsíční vyměřovací základ

Hodnota se vypočte jako řádek č. 20 /počet měsíců vykonávajích činnost.

Částka se zaokrouhlí na desetníky nahoru.

 

Řádek č. 25 - Vypočtený vyměřovací základ

Hodnota se vypočte jako řádek č. 20 /2.

Částka se zaokrouhlí na koruny nahoru.

 

Řádek 32 - Pojistné na DP

Částka se vypočte jako sazba pojistného 29,2% z řádku č. 28.

Částka se zaokrouhlí na koruny nahoru.

 

Řádek 33 - Úhrn zaplacených záloh na DP

Zde napíšeme kolik jsme zaplatili na zálohách v minulém roce.

V případě, že jsme zálohy neplatili, napíšeme nulu.

 

E. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění

V případě, že OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nedosáhla rozhodné částky, nemusí platit důchodové pojištění.

 

F. Výše zálohy na důchodové pojištění

Pokud budeme vykonávat SVĆ jako vedlejší činnost, zaškrtneme následující pole:

V roce XXXX budu vykonávat SVČ jako vedlejší činnost

 

Řádek č. 35 - Měsíční vyměřovací základ
Nejnižší měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na DP se stanoví takto: ř. 20 se vynásobí číslem 0,5 a vydělí číslem z ř. 21.

 

Řádek č. 36 - Měsíční záloha na DP

U vedlejší činnost se neplatí důchodové pojištění ani zálohy v případech, kdy

  • částka na řádku č. 20 je menší než  Rozhodná čáska OSVČ pro vedlejší činnost.

Rozhodnou částku OSVČ pro vedlejší činnost pro daný rok najdete v kapitole Roční parametry.

  • V případě, že částka na řádku č. 20 je menší, vyplňte nulu.
  • V případě, že částka je vyšší, TaxEdit vypočte zálohu jako řádek č. 35 * číslem 0,292 a výslednou částku zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

POZOR - tuto zálohu ale platit nemusíte. Stačí platit minimální zálohu.

Záleží na Vás, zda chcete platit pouze minimální zálohu a mít případně vyšší doplatek příští rok.

 

Řádek č. 37 - Měsíční pojistné na NP

Nemocenské pojištění je dobrovolné.

Na základě toho zda OSVČ chce nebo nechce být účastna nemocenského pojištění zaškrtneme následující pole:

  • Není účasten(a) na nemocenském pojištění

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference