Práce OSVČ v EU

 

Při práci v zemi, která je členem EU, bude OSVČ podléhat právním předpisům daného státu a odvádět zdravotní a sociální pojištění v daném státě.

OSVČ zde může požádat o sociální dávky, případně i o podporu v nezaměstnanosti.

Až bude žádat o důchod, může požádat o důchod v kterékoliv ze zemí, kde pracoval. Není nutné v každé zemi žádat zvlášť, stačí v jedné, úřednici si doklady ze zahraničí vyžádají sami.

 

OSVČ bude v zahraničí pracovat pouze na dobu kratší než 24 měsíců a zároveň bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v ČR

Požádá úředníky OSSZ (KSSZ, PSSZ) o vystavení formuláře A1 (Vyslání), který dokazuje, že OSVČ hradí odvody v ČR. Formulář je zpracován zrcadlově, to znamená, že ve všech zemích EU je stejný, ale vyplněn je v jazyce země, která jej vystavila. Odvody na sociální a zdravotní pojištění bude hradit v ČR. Po příchodu do zahraničí podléhá OSVČ předpisům země, kde pracuje a může zde požádat o sociální dávky, dle jejich předpisů. Pokud vyhledá lékařskou péči, prokazuje se Evropským průkazem zdravotní pojišťovny a je ošetřen v nezbytném rozsahu, odpovídající péči tamní země, včetně spoluúčasti. Ošetření hradí česká zdravotní pojišťovna. Pokud si platí jako OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění, a je nemocen nebo nastupuje na mateřskou dovolenou, s doklady vystavenými v zahraničí požádá na OSSZ (KSSZ, PSSZ) o výplatu těchto dávek.

 

OSVČ bude podnikat ve více zemích, včetně ČR (například řidič dálkové dopravy)

Požádá na OSSZ, (KSSZ, PSSZ) o vystavení formuláře A (Souběh). ČSSZ vystaví formulář A, kde rozhodne ve které zemi bude OSVČ odvádět platby na sociální a zdravotní pojistné. Do doby než OSVČ rozhodnutí obdrží, je povinen platit odvody v ČR. Rozhodnutí ČSSZ předloží OSVČ i na své zdravotní pojišťovně, které v případě, že ČSSZ rozhodla o platbách v jiné než ČR, uhrazené pojistné vrátí a OSVČ je uhradí zahraniční pojišťovně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference