Přehled o výši pojistného ČSSZ

 

Zaměstnavatel je ve lhůtě splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, povinen příslušné OSSZ v elektronické podobě předložit spolu s požadovanými údaji tiskopis „Přehled o výši pojistného“.

 

Opravný přehled

V případě, že podáváme opravný přehled, tak doporučujeme následující postup.

Otevřte TaxEdit.

Najděte podaný řádný přehled.

Pomocí filtrů vyberte volbu Opravný přehled.

Na opravném přehledu se tímto postupem Identifikátor opravovaného podání vyplní automaticky.

Vyplňte Úhrn vyměřovacích základů a pojistného.

Do poznámky napište: Oprava vyměřovacího základu

Opravný přehled elektronicky odešlete.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference