Účty pro časové rozlišení

 

Náklady a výnosy se musí vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí.

 

381 - Náklady příštích období

Používáme v případech, kdy platíme dopředu, ale náklad se vztahuje k následujícímu roku.

Typiclým příkladm může být pojistná smlouva hrazená dopředu.

 

Příklad:

Máme pojistnou smlouvu na částku 50.000,  která platí  od 1.6.2021 do 1.6.2022.

V květnu 2021 dostaneme fakturu, kterou zaúčtujeme následovně:

Text Částka Účet Strana
Pojistné za 01.06.2021 - 31.12.2021 25.000 548 MD
Pojistné za 01.01.2022 - 31.05.2022 25.000 381 MD
Závazek celkem 50.000 321 D

 

382 - Komplexní náklady příštích období

Jedná se o případy, kdy máme zaúčtovány náklady na nějakou činnost, ale příjmy dosáhneme až v dalších letech.

 

Použité účty:

  • 382 - Komplexní náklady příštích období
  • 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

 

Příklad

Sečteme máklady na danou činnost (v Delfách doporučujeme účtovat na zakázku):

  • Hrubé mzdy: 100.000
  • Sociální a zdravotní pojištění: 35.000
  • Služby: 20.000

Celkem tedy máme v nákladech 155.000, která tam ale nepatří.

Text Částka Účet Strana
Komplexní náklady na projekt v roce 2021 155.000 382 MD
Komplexní náklady na projekt v roce 2021 155.000 555 D

 

383 - Výdaje příštích období

Účtujeme v situaci, kdy nedorazila ještě faktura na daný náklad, ale my známe přesnou částku.

T.j. částku účtujeme do nákladů bez dokladu (výdej peněz bude tedy v dalším období)

Pokud přesnou částku neznáme, tak účtujeme na dohadný účet.

 

Příklad

V roce 2021 jsme neobdrželi fakturu na nájem, ale smlouvu máme uzavřenou.

Text Částka Účet Strana
Nájemné za prosinec 2021 25.000 518 MD
Nájemné za prosinec 2021 25.000 383 D

 

384 - Výnosy příštích období

Zde účtujeme v okamžiku, kdy jsme sice obdrželi peníze, ale výnosy budou v následujícíh letech.

 

Příklad

S pivovarem jsme uzavřeli smlouvu, že nám pivovar poskytne za odebrané množství piva odměnu.

Danou odměnu ve výši 100.000,- nám pošle při uzavření smlouvy.

Odměna se bude poté zúčtovávat na základě odebraného množství piva.

Text Částka Účet Strana
Odměna za odebrané pivo 100.000 384 D
Pohledávka celkem 100.000 311 MD

 

385 - Příjmy příštích období

Účtujeme v situaci, kdy jsme nevystavili fakturu na daný výnos.

 

Příklad

Vedeme účetnictví a klient chce fakturu pouze jednou za rok.

V tomto případě, zaúčtujeme výnosy bez vystavené faktury.

Text Částka Účet Strana
Účetní služby za prosinec 2021 10.000 602 D
Účetní služby za prosinec 2021 10.000 385 MD 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference