Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Úhrada pohledávek a závazků

 

Účetní předpisy

Vytvořte dva účetní předpisy.

Jeden pro úhradu pohledávek s kódem "+"

Druhý pro platbu závazků s kódem "-"

 

Položka Předpis 1 Předpis 2
Kód + -
Název Příjem , úhrada pohledávky Výdej, úhrada závazku
Účet - -
Strana D MD
Pohyb Obyčejný Obyčejný
Saldo Hledat saldokontní případ Hledat saldokontní případ
Předpis zobrazit v knize pokladna Ano Ano
Předpis zobrazit v knize faktury vydané
Ano Ano
Předpis zobrazit v knize faktury přijaté
Ano Ano
Předpis zobrazit v knize interní doklady
Ano Ano
Předpis zobrazit v knize Banka Ano Ano

 

Úhrady pohledávek a závazků

Na řádku bankovního výpisu zadejte

  • předpis "+", pokud se jedná o úhradu pohledávky (kladné číslo)
  • předpis "-", pokud se jedná o platbu závazku (záporné číslo)

Po zadání předpisu zadejte variabilní symbol a částku.

Variabilní symbol ani částka není nutno zadávat (viz níže Hledání saldokontního případu).

 

Po opuštění řádku se Delfy dle zadaných dat pokusí najít odpovídající saldokontní případ.

 

Hledání saldokontního případu

  • Pokud zadáte pouze částku (bez variabilního symbolu), Delfy budou hledat všechny saldokontní případy s danou částkou
  • Pokud zadáte pouze variabilní symbol (bez částky), Delfy budou hledat všechny saldokontní případy s daným symbolem
  • Pokud zadáte pouze částku a variabilní symbolu, Delfy budou hledat všechny saldokontní případy s danou částkou a variabilním symbolem

Pokud Delfy najdou jediný odpovídající saldokontní případ, tak ho zobrazí. Tlačítkem Přiřadit se do účetního řádku převezme účet vybraného saldokontního případu.

 

Pokud Delfy nenajdou žádný odpovídající případ nebo jich najdou více, zobrazí formulář na hledání saldokontních případů. najděte odpovídající saldokontní případ, zobrazte ho a tlačítkem Přiřadit dokončíte účetní řádek.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference