Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zaúčtování bankovního výpisu č.1

 

Nyní si ukážeme jak se účtuje bankovní výpis.

 

Pro úspěšné zaúčtování bankovního výpisu je nutné mít všechny faktury dle našeho průvodce zaúčtované.

 

Kapitola se zobrazí v novém okně.

Po jejím prostudování okno zavřete a pokračujte v další kapitole.

 

Postup pro zaúčtování bankovního výpisu naleznete zde.

 

Kontrola salda

Po zaúčtování bankovního výpisu si můžete zkontrolovat přehled pohedávek a závazků.

 

Přehled zobrazíte pokliknutím na menu Sestavy a poté poklikněte na příkaz Saldo.

Tlačítkem Najít  zobrazíte nezaplacené pohledávky a závazky.

 

Kontrolní dotaz

Dokážete najít závazek k firmě Seznam a.s., s variabilním symbolem 888 který je již uhrazený?

 

Řešení

  1. V poli Osoba vyberte: Seznam a.s.
  2. V poli Případy vyberte: *
  3. Stiskněte tlačítko Najít

zobrazí se přehled  faktur od firmy Seznam.a.s.

 

Poklepnutím na variabilní symbol 888 zobrazte detail.

Podívejte se, že k danému závazku jsou přivázány dva účetní doklady:

  • Faktura přijatá č.4
  • Bankovní výpis č.1

 

Další kapitola

Klepněte vlevo na kapitolu Konec demoverze nebo zde.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference