Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zaúčtování bankovního výpisu

 

Vytvoření dokladu

Nový doklad vytvoříte v menu Obchod, příkaz Doklady.

Stiskněte tlačítko Nový doklad.

Vyberte příslušný bankovní účet.

 

Vzorový bankovní výpis

Pro lepší názornost ukážeme jak zpracovat následující bankovní výpis

 

Bankovní výpis č.1

Ve prospěch celkem: 1.120,-

Na vrub celkem: 9.980,- 

Konečný zůstatek: XXXX

Text Variabilní symbol Částka na vrub Částka ve prospěch
Platba na vrub účtu 256 -2.420 -
Platba na vrub účtu 201 -6.325 -
Úhrada z jiné banky 2013001 - 1.120
Platba na vrub účtu 888 -1.210 -
Bankovní poplatky - -25 -

 

Kontrola hlavičky dokladu

Na dokladu zkotrolujte zda číslo bankovního výpisu v Delfách odpovídá bankovnímu výpisu který účtujete.

 

Vytvoření účetních řádků

Zapamatujte si

 • Částku zadáváme vždy kladnou
 • Pro výdej (záporná částka), používáme předpis "-".
 • Pro příjem (kladná částka), používáme předpis "+".

 

Jako první položku máme výdej (zápornou částku).

 1. Do předpisu zadáme -
 2. Variabilní symbol vyplňovat nemusíme (budeme hledat jen dle částky)
 3. Do částky zadáme 2.420 (kladně)

Dokladbanka1

 

Po opuštění účetního řádku se Delfy pokusí takový závazek najít.

 

Systém hledá závazek dle

 • zadané částky
 • variabilního symbolu - pokud je zadán

 

Výsledek hledání

 • Pokud systém nalezne pouze jeden závazek, tak ho zobrazí.
 • Pokud systém nalezne více takových závazků tak zobrazí jejich seznam
 • Pokud systém nenalezne žádný závazek, zobrazí formulář na hledání

 

V našem případě systém závazek našel a zobrazil ho.

Tlačítkem Přiřadit  přiřadíme účetní řádek k danému závazku.

 

Dokladbanka2

 

Tímto způsobem budeme vytvářet další řádky na bankovním výpise.

Poslední řádek jsou bankovní poplatky, pro ten vyberte předpis popb.

 

 

Dokladbanka3

 

 

Dokončení bankovního výpisu

Po vytvoření řádků s jednotlivými pohyby na bankovním výpise, stisknutím tlačítka Zaúčtovat se doklad dokončí.

 

Delfy se zeptají na Příjem do banky celkem.

Celkový příjem opište z bankovního výpisu (v našem případě 1.120).

 

Po zadání částky, se Delfy zeptají na Výdej z banky celkem.

Celkový výdej opište z bankovního výpisu (v našem případě 9.980).

 

Po zadání obou částek Delfy zkontrolují zda obraty odpovídají platbám.

Díky této kontrole máte jistotu, že jste žádný řádek nepřeskočili.

 

Po dokončení dokladu se Delfy zeptají na to, zda chcete doklad zaúčtovat.

Potvrzením se doklad zaúčtuje.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference