Vedlejší činnost

 

Z hlediska zdravotního pojištění se za vedlejší příjem považuje:

  • OSVČ je současně i zaměstnanec, který má měsíční příjmy ze zaměstnání alespoň ve výši minimální mzdy
  • osoba za které pojistné platí stát

 

Osoby za které pojistné platí stát:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody),
  • osoby na mateřské dovolené
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání,osoby pobírající dávky sociální péče,osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby.

 

Zahájení činnosti

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) musí do 8 dní od zahájení své výdělečné činnosti oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně.

 

Zálohy

Pokud OSVČ má podnikání jako vedlejší příjem, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění.

 

Pojištění

Pojištění zaplatíme až po skončení roku na základě odevzdaného Přehledu.

Minimálně 0 Kč, maximálně dvanáctinásobek maximální zálohy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference