Přehled ZP pro vedlejší výdělečnou činnost

 

Postup vyplnění formuláře Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny pro osoby které mají podnikání jako vedlejší činnost,

Pro náš příklad uvažujeme se souběhem zaměstnání a podnikání.

 

2. Prohlášení pojištěnce

V roce .... pro mne neplatila povinnost hradit zálohy:

Dané pole zaškrtneme.

Pokud OSVČ byl zaměstnán celý rok, zaškrtneme pole "1-12".

Pokud OSVČ nebyl zaměstnán celý rok, zaškrtneme příslušné měsíce kdy byl zaměstnán.

Zaškrtneme pole "Důvod zaměstnání"

 

V roce .... pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících:

Pokud OSVČ byl zaměstnán celý rok, zaškrtneme pole "1-12".

Pokud OSVČ nebyl zaměstnán celý rok, zaškrtneme příslušné měsíce kdy byl zaměstnán.

Zaškrteme v poli "Důvod" písmeno B.

 

Přehled důvodu:

  • A - plátcem pojistného byl i stát (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu,příjemce rodičovského příspěvku atd.)
  • B - zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
  • C - OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ)
  • D - OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazuZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
  • E - OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
  • F - OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízen

 

3. Přiznání k dani z příjmů

V tomto oddíle jsou dvě pole:

Podávám daňové přiznání

Pokud podáváte, zaškrtněte toto pole

 

Mám daňového poradce

V případě, že máte, zaškrtněte toto pole.

 

4. Pojistné OSVČ

Řádek 1 - Příjmy za rok:

Vyplníme příjmy z podnikání

 

Řádek 2 - Výdaje za rok:

Vyplníme výdaje z podnikání

 

Řádek 4 - Počet měsíců samostatné vydělečné činnosti:

Vyplníme kolik měsíců OSVČ podnikala.

 

Řádek 6 - Počet měsíců ve kterých platil pro OSVČ minimální vyměřovací základ:

Pokud OSVČ byl zaměstnán celý rok, do pole  napíšeme nulu.

Pokud OSVČ nebyl zaměstnán celý rok, do pole napíšeme počet měsíců kdy nebyl zaměstnán.

 

Řádek 9:

Zkontrolujeme řádek.

Pokud OSVČ byl zaměstnán celý rok, v poli musí být nula.

Pokud OSVČ nebyl zaměstnán celý rok, v poli musí být součin minimálního vyměřovacího základu * počet měsíců kdy nebyl zaměstnán.

 

5. Přeplatek (doplatek)

Řádek 41:

Při vedlejší činnosti se zálohy platit nemusí, takže by na řádku měla být nula.

Pokud ale OSVČ nějaké zálohy platila, dopíšeme výši zaplacených záloh.

Výši zaplacených záloh zjistíme z přehledu který posílají zdravotní pojišťovny na začátku kalendářního roku.

 

6. Nová výše zálohy

Řádek 51:

Zde je vypočítaná případná záloha.

Tato výše vypočítané zálohy ale neznamená, že se bude platit.

 

Nová záloha je na řádku Typ zálohy

  • a) 1.906 Kč (t.j. minimání záloha)
  • b) výpočet (t.j. záloha dle výpočtu na ř.51)
  • c) 0 Kč (t.j. zálohy se platit nebudou)

 

Pro vedlejší činnost zaškrtneme c).

V poli Nová výše zálohy by měla být 0.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference