Hlavní činnost

 

O hlavní činnost se jedná v případě, že se nejedná o činnost vedlejší.

Zákon stanoví podmínky pouze pro vedlejší činnost, v případě, že OSVČ dané podmínky nesplňuje, jedná se o činnost hlavní.

 

Zálohy

Pokud OSVČ má podnikání jako hlavní činnost, musí platit zálohy na zdravotní pojištění.

  • V prvním roce podnikání se platí minimální výše zálohy.
  • V dalších letech je výše zálohy závislá na výsledku hospodaření
  • Minimální pojistné musí OSVČ při hlavní činnosti odvádět vždy, i když je jeho hospodaření ve ztrátě.

 

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za leden je splatná do 8. února).

Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Minimální záloha se platí od ledna daného roku (splatná do 8.února).

Nemění se tedy až podáním Přehledu (jak je u sociálního pojištění).

OSVČ musí platit minimální výši zálohy na zdravotní pojištění v případě, že podnikání mají jako hlavní činnost.

 

Zahájení činnosti

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) musí do 8 dní od zahájení své výdělečné činnosti oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně.

Poprvé musí být minimální záloha u hlavní samostatné výdělečné činnosti uhrazena za měsíc, kdy je zahájena samostastná výdělečná činnost.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference