Úpravy na zboží

 

Zboží se obvykle definuje jako zásoba, kterou podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

 

Úprava provedená na zásobě zboží, má za následek, že daný majetek přestává být zbožím a stává se výrobkem.

 

Úprava zboží  je výrobou, při které vzniká nový artikl.

 

Pokud se jedná o vymontování náhradních dílů z jiného zboží, vymontovaný náhradní díl se musí ocenit a o toto ocenění snížit původní zboží.

 

Z této skutečnosti musí také vycházet metodika účetních operací zachycujících dané úpravy.

 

Ocenění výrobených výrobků

Při úpravách zboží je obvykle problém s oceněním "vyrobeného" nebo spíše odmontovanéhho výrobku.


Podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví se majetek vytvořený vlastní činností, u něhož nelze zjistit výši vlastních nákladů, ocení reprodukční pořizovací cenou.

 

Reprodukční pořizovací cena je dle zákona o účetnictví, § 25 odst. 4 písm. b) cena, za kterou by se stejný majetek pořídil v době, kdy se o něm účtuje.

 

Jde v podstatě o cenu obvyklou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku ("cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění"). 

 

 

Příklad účtování pohybu zásob

Firma provádějící prodej a servis lékařských přístrojů, potřebuje v rámci záruční opravy pro zákazníka,

vymontovat náhradní díl z přístroje určeného k prodeji (zboží) a tento díl použít pro daný opravovaný přístroj.

 

Úpravy na zboží má následující kroky

  1. Výdej přístroje do výroby
  2. Provádění úprav (t.j. výroba), ocenění výrobků
  3. Naskladnění výrobků na sklad výrobků
  4. Použití odmontovaného dílu na opravu

 

1. Výdej zboží do výroby

Nejdříve vyskladníme přístroj ze skladu zboží.

Přístroj má skladovou cenu 1.000,- Kč.

 Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Položka A -

1.000

132 D  
Výdej zboží do výroby - 1.000 501 MD  

 

2. Výroba

Nově odmontovaný díl a původní přístroj musíme ocenit.

Ocenění provedeme na základě odhadu nákupní ceny odmontovaného dílu.

O tuto cenu snížíme cenu původního přístroje.

V našem případě jsme do výroby vyskladnili položku ve skladové ceně 1.000,- Kč.

Z přístroje odmontujeme díl v ocenění 200,- Kč.

Na sklad výrobků tedy vrátíme 2 položky, jednu v ceně 800,- a druhou v ceně 200,-.

 

3. Naskladnění výrobků na sklad výrobků

 Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Položka B -

800

123 MD  
Položka C  

200

123 MD  
Naskladnění výrobků na sklad - 1.000 613 D  

 

4. Použití odmontovaného dílu na opravu (výdej ze skladu výrobků)

 Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Položka C - 200 123 D  
Položka C  

200

613 MD  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference