Sociální pojištění OSVČ hlavní činnost

 

O hlavní činnost se jedná v případě, že se nejedná o činnost vedlejší.

Zákon stanoví podmínky pouze pro vedlejší činnost, v případě, že OSVČ dané podmínky nesplňuje, jedná se o činnost hlavní.

 

Důchodové pojištění

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je  pro OSVČ povinné.

Nemocenské pojštění

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná.

Pokud se OSVČ rozhodne, že se k nemocenskému pojištění přihlásí, musí podat přihlášku na příslušném tiskopise a její činnost se stává hlavní výdělečnou činností.

 

Zálohy

V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální výši.

Nová výše zálohy platná pro daný rok se poprvé platí až za měsíc, ve kterém jste odevzdali přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok, tedy obvykle za duben. (přehled se odevzdává nejpozději do jednoho měsíce po podání daňového přiznání).

 

Měsíční zálohy na sociální pojištění jsou splatné od prvního do dvacátého dne v měsíci a platí se zpětně, například za duben do dvacátého května.

Za každý den prodlení si okresní správa sociálního zabezpečení účtuje 0,05 procenta z dlužného pojistného.

 Minimální zálohy na SP najdete v kapitole Sociální pojištění

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference