Práce OSVČ mimo EU

 

Pro platbu sociálního a zdravotního pojištění bude OSVČ podléhat předpisům daného státu a odvádět zde pojistné.

 

Důchod je závislý na tom, zda cizí země má s ČR uzavřenou smlouvu o důchodovém pojištění.

Cizí země má s ČR uzavřenou smlouvu o důchodovém pojištění

OSVČ doklady o odvodech pojistného předloží při žádosti o starobní nebo plný invalidní důchod. Roky mu budou započítány do odpracovaných let.

 

Cizí země nemá s ČR uzavřenou smlouvu o důchodovém pojištění

Pro OSVČ to znamená, že odpracovaná doba nebude započítána do odpracovaných let. V tomto případě je možné přihlásit se na OSSZ k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference