Živnostenský rejstřík

 

Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností.

Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

V živnostenském rejstříku jsou údaje o podnikajících fyzických a právnických osobách, které vlastní nebo vlastnily živnostenské oprávnění. Jsou zde údaje nejen o tuzemských osobách, ale i o zahraničních osobách, podnikajících na území ČR.

Ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou nejen podnikatelé s platným živnostenským oprávněním, ale i ti podnikatelé, kterým zaniklo nebo bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění před méně než 4 lety.

 

Nahlížení do živnostenského rejstříku

Nahlížet do živnostenského rejstříku můžete na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu (MPO).

Webové stránky MPO: www.rzp.cz

Živnostenský rejstřík otevřete přímo zde.

 

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny (IČP) přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání.

 

Obsah živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisuje:

u všech subjektů:

 • identifikační číslo,
 • předmět podnikání,
 • druh živnosti,
 • provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování
 • doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 • datum zániku živnostenského oprávnění,
 • provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění
 • podle § 7a odst. 8 živnostenského zákona,
 • prohlášení a zrušení konkursu,
 • překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
 • přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,

Fyzické osoby:

 • jméno a příjmení,
 • obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku)
 • státní občanství,
 • bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • místo podnikání,

Právnické osoby:

 • obchodní firma nebo název,
 • sídlo,
 • vstup právnické osoby do likvidace,

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference