Členské příspěvky

 

Členské příspěvky rozlišujeme:

  • Povinné (vyplývající ze stanov)
  • Dobrovolné (příspěvky vyšší než povinné)

 

Dle §18, odst.3, zákona o daních z příjmů, jsou vždy předmětem daně příjmy z členských příspěvků.

 

Dle §19, odst.1, písm.a) jsou od daně osvobozeny členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím 18a), občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími,
 

Povinné členské příspěvky

Členské příspěvky vyplývající ze stanov jsou  sice předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny.

Členské příspěvky neúčtujeme na žádnou činnost.


Povinné členské příspěvky účtujeme účet 684.N - Přijaté členské příspěvky (nedaňový účet).

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
pp-členské Přijaté členské příspěvky 1.000,- 684.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

Vysvětlivka: zkratka pp znamená přijatý příspěvek

 

Dobrovolné členské příspěvky

V praxi se stává, že každý člen dobrovolných hasičů, ze stanov musí zaplatit členský příspěvek např.20,- Kč, ale řada hasičů přispěje např. 100,- Kč.

 

V tomto okamžiku byly zaplaceny:

  • povinný příspěvek ve výši 20,- Kč
  • dobrovolný příspěvek ve výši 80,- Kč

 

Dobrovolné příspěvky nejsou od daně osovobozeny.

Dobrovolné členské příspěvky neúčtujeme na žádnou činnost.

Dobrovolné členské příspěvky účtujeme účet 684 - Přijaté členské příspěvky (daňový účet).

 

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
pp-členské-dobrovolné Přijaté členské dobrovolné příspěvky 1.000,- 684.01 D daňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

Vysvětlivka: zkratka pp znamená přijatý příspěvek

Odvod členských příspěvků

Každá organizace dobrovolných hasičů odvádí členské příspěvky.

Odvod členských příspěvků neúčtujeme na žádnou činnost. 

 

Odvod členských příspěvků účtujeme na účet 548.N (nedaňový účet)


V případě platby složenkou, poštovné účtujeme jako režii na účet 518.N (nedaňový účet).

 

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
np-členské Odvedené členské příspěvky 1 000,- 548.N MD nedaňový účet

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference