Přihlášení zaměstnance na ČSSZ

 

Do 8 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnanec musí přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Zaměstnance můžete přihlásit až poté, co Vám ČSSZ přidělí variabilní symbol (u prvního zaměstnance).

 

Vytvoření přihlášky v Delfách

Zobrazte v Delfách detail pracovní smlouvy zaměstnance.

Vpravo nahoře je tlačítko Přihláška ČSSZ.

Tímto tlačítkem se vytoří přihláška ve formátu xml.

Pokud máte TaxEdit, tak se přihláška automaticky vytvoří a otevře v TaxEditu.

V případě, že ne, tak se daný soubor uloží a Vy ho pošlete buď datovou schránkou nebo přes portál.

 

TaxEdit

Pro případ, že chcete vytvořit přihlášku ručně v TaxEditu, postupujte následovně.

V TaxEditu se postavte na daného poplatníka a vyberte volbu Nový dokument.

Jděte na kartu Závislá, srážková, zaměstnanci.

Zde vyberte formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Formulář vyplníme.

Typ akce - zde vyplníme 1 (nástup do zaměstnání)

Kód zdravotní pojišťovny - vybereme příslušný kód ZP daného zaměstnance.

 

Odeslání formuláře

Z formuláře vytvoříme xml a odešleme pomocí datové schránky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference