Odhlášení zaměstnance z ČSSZ

 

Do 8 dnů od ukončení pracovní smlouvy se zaměstnanec musí odhlásit z České správy sociálního zabezpečení.

 

Postup v Delfách

Zobrazíme konkrétního zaměstnance.

Rozklikneme danou pracovní smlouvu.

Na pracovní smlouvě je tlačítko Odhláška ČSSZ.

Tímto tlačítkem se zobrazí formulář Oznámení o nástupu (skončení) zaměstnání.

 

Informace pro podporu v nezaměstannosti

Tyto údaje musíte vždy vypnit, protože nevíte, zda zaměstnanec nebude žádat o podpru.

Druh zaměstnání: pracovněprávní vztah

 

Průměrný čistý výdělek

Průměrný čistý měsíční výdělek – uvede se konkrétní částka, kdy se průměrný čistý měsíční výdělek zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „SP“), pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „VZP“) a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „daň“).Daňový bonus se při výpočtu nepřičítá.

Pro výpočet se použijí podmínky a sazby platné pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný čistý měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Průměrný čistý výdělek se stanoví vždy za předchozí kvartál.

Příklady:

Zaměstnanec ukončí pracovní poměr dne 31.3.2023 - vezmeme průměrný výdělek za 4. kvartál 2022.

Zaměstnanec ukončí pracovní poměr dne 1.4.2023 - vezmeme průměrný výdělek za 1. kvartál 2023. To znamená, že musíme udělat rychle mzdu pro daného zaměstnnace za březen 2023.

 

Postup v TaxEditu

Pro případ, že používáte Delfy s TaxEditem, postupujte následovně.

V TaxEditu se postavte na daného poplatníka a vyberte volbu Nový dokument.

Jděte na kartu Závislá, srážková, zaměstnanci.

Zde vyberte formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Formulář vyplníme.

Typ akce - zde vyplníme 2 (nástup do zaměstnání)

Kód zdravotní pojišťovny - vybereme příslušný kód ZP daného zaměstnance.

 

Z formuláře můžete vytvořit xml, a xml zaslat na ČSSZ.

 

Odeslání formuláře

Z formuláře vytvoříme xml a odešleme pomocí datové schránky.

 

Změna od 1.dubna 2022

Od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022).

Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference