Přihláška na sociální zabezpečení

 

Na sociální pojištění se přihlásíme pomocí formuláře Přihláška do registru zaměstnavatelů

Tiskopis slouží zaměstnavateli, který zaměstnává osoby, k přihlášení se do registru zaměstnavatelů.

Na tiskopisu zaměstnavatel uvádí též všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny své účty a všechny své mzdové účtárny. U účtáren uvede jejich adresy a jména osob, které jsou za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je rovněž povinen přihlásit do registru zaměstnavatelů každou svou mzdovou účtárnu. Na tiskopisu je povinen uvést též okruh zaměstnanců, tj. zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů.

 

Variabilní symbol

Po odeslání přihlášky, Správa sociální zabezpečení přidělí firmě variabilní symbol.

Přidělený symbol Správa sociální zabezpečení odešle do datové schránky firmy.

Doba trvání je cca 30 dní.

Pražská správa sociálního zabezpečení chce současně i přihlášku zaměstnance ve formátu PDF. (kvůli kontrole registrace). Jako Variabilní symbol chce uvést na PDF 10 hvězdiček.

 

Postup v TaxEditu

Pro případ, že používáte Delfy s TaxEditem, postupujte následovně.

V TaxEditu vyberte volbu Nový dokument.

Jděte na kartu Závislá, srážková, zaměstnanci.

Zde vyberte formulář M - Přihláška do registru zaměstnavatelů.

Formulář vyplníme.

 

A. Základní identifikace

Doplníme místní příslušnost k OSSZ.

Vyplníme pole Počet zaměstnanců (v pracovním poměru)

Vyplníme Datum vzniku zaměstnavatele, kde napíšeme datum vzniku pracovního poměru.

 

B. Údaje o mzdové účtárně

Tyto údaje nevyplňujeme.

 

C. Penžní účty zaměstnavatele

Zde vyplníme bankovní účty.

 

Odeslání formuláře

Formulář uložíme a odešleme pomocí datové schránky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference