Výpočet DPČ

 

Hrubá mzda DPČ < 3.500 < 3.500 >= 3.500 >=  3.500
Podepsáno prohlášení Ne Ano Ne Ano
Sociální pojištění Ne Ne Ano Ano
Zdravotní pojištění Ne Ne Ano Ano
Typ daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová

 

 

Zákon o daních z příjmů

§ 6, odst.4 písmeno b):

4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle nebo anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst.6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10000 Kč, nebo

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference