Uplatnění nároku na ošetřovné

 

Postup zaměstnance

Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny předává zaměstnanec zaměstnavateli tyto tiskopisy:

  • I. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)
  • II. díl - Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
  • Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče) - v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu

 

Postup zaměstnavatele

Zaměstnavatel vyplní na tiskopisech rubriku záznamy zaměstnavatele a spolu s tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je předá příslušné OSSZ.

 

Vyplnění přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění

V první části formuláře se vyplní údaje o zaměstnavateli, příslušná OSSZ, číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování a údaje o zaměstnanci.

V tabulce Údaje o započitatelném příjmu v rozhodném období se vyplní:

  • rozhodné období - období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost
  • započítaný příjem - vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení dle příslušných kalendářních měsíců
  • vyloučené dny - počet kalendářních dnů omluvené nepřítomnosti, za které nenáleží náhrada mzdy; dočasné pracovní neschopnosti; nemocenské; mateřské dovolené; ošetřovného; dle příslušných kalendářních měsíců
  • pravděpodobná výše příjmů - vyplní se, pokud v rozhodném období nemá zaměstnanec vyměřovací základ nebo pokud není v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ; dále pokud nelze rozhodné období stanovit

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference