Čerpání rezervy

 

Rezerva se čerpá v závislosti na prováděných opravách.

Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období.

Rezerva nebo její zůstatek se zruší i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.

Za zahájení opravy se pro účely tohoto zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou.

Účtování

Abychom oddělili běžné opravy od oprav na které byla tvořena rezerva, doporučujeme v Delfách udělat zvláštní předpis např. "OpravaRezerva".

V případě, že budete kupovat i materiál, je lepší zřídit zakázku a všechny náklady účtovat na danou zakázku.

 

V analýze účetnictví poté snadno zjistíte výši pro čerpání rezervy.

Tento postup je mnohem lepší než zavádět nový účet např. 511.xx.

 

Použité účty:

  • 552 - Tvorba a zúčtování zákonných rezerv
  • 451 - Zákonné rezervy (pasiva)

 

Účtování opravy:

Předpis Text Částka Účet Strana Daňový účet
OpravaRezerva Provedená oprava 150.000 511 MD ano
- Závazek 150.000 321 D -

 

Čerpání rezervy v roce provedené opravy:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Čerpání rezervy 150.000 552 D ano
Čerpání rezervy 150.000 451 MD  

 

Bankovní účet určený pro rezervu

Zůstatek bankovního účtu (např.221.xx), kde máme finanční prostředky určené pro rezervu by měl odpovídat zůstatku účtu 451.

Protože výše rezervy jsou bez DPH a faktury s DPH, tak platby faktur doporučujeme provádět z běžného účtu, nikoliv z bankovního účtu, kde máme deponované finanční prostředky určené pro opravu.

 

Za určité období (např. měsíc) jsme provedli opravy za 150.000,- (bez DPH).

Zaúčtujeme čerpání rezervy:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Čerpání rezervy 150.000 552 D ano
Čerpání rezervy 150.000 451 MD  

 

Zkontrolujeme účet 451 a 221.xx

Rozdíl převedeme na běžný účet (v našem případě 150.000,-).

 

Převod peněz z rezervního účtu na běžný:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Výdej peněz z bankovního účtu určeného pro rezervu 150.000 221.xx D -
Příjem peněz na běžný účet 150.000 221 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference