Žádosti

 

Některé žádosti finančnímu úřadu jsou zpoplatněny.

 

Jak zaplatit správní poplatek

Platba správních poplatků může proběhnout stejným způsobem, jako je tomu u daní - na pokladně finančního úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z bankovního účtu.

V případě úhrady převodem se používá:

  • předčíslí účtu: 3711
  • kmenová část účtu: Váš finanční úřad
  • variabilní symbol: číselná část DIČ žadatele.

 

Pokud by se měl správní poplatek platit Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Odvolacímu finančnímu ředitelství, bylo by předčíslí účtu 13717.

Správní poplatek lze zaslat souběžně s podáním žádosti bez předchozí výzvy finančního úřadu.

Pokud tímto způsobem poplatek uhrazen nebude, finanční úřad vydá výzvu k zaplacení správního poplatku.

V případě, že nebude správní poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, nebude se úřad žádostí a důvody v ní uvedenými vůbec zabývat, ač by byly důvody objektivní, které by při řádném uhrazení poplatku vedly ke kladnému vyřízení takové žádosti.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference