Seznam stavebních prací

 

Vydáno GFŘ dne 7.2.2012.

Aktualizováno dne 31.8.2012.

 

Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy. 
* Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté,i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.
pořadové číslo popis zdanitelného plnění* kód služby dle CZ CPA §92e poznámka
1 opravy bytových, nebytových prostor,instalační práce 43 ano  
2 výměna žárovky v prostorách nemovitosti (místnosti) 81 ne  
3 výměna repasovaných vodoměrů 43 ano  
4 instalace kanalizace, rozvod vody 43 ano  
5 pronájem lešení s montáží jako součást stavebního díla 43 ano  
6 instalace topení 43 ano  
7 pronájem lešení bez montáže 77 ne  
8 celková rekonstrukce budovy (dle smlouvy o dílo) 41 ano  
9 samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy ze stavby 49 ne  
10 revize výtahů 71 ne  
11 přeprava stavebního stroje 49 ne  
12 mýtné   ne není předmětem daně, charakter poplatku
13 pronájem vodních čerpadel na stavbu 77 ne  
14 pronájem bednění, pažících boxů 77 ne  
15 pronájem jeřábu s obsluhou-jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou) pro činnosti uvedené v sekci F - Stavby a stavební práce CZ CPA 43 ano  
16 pronájem jeřábu bez obsluhy 77 ne  
17 pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F - Stavby a stavební práce CZ CPA 43 ano  
18 Pronájem plošiny bez obsluhy 77 ne  
19 montáž suchých staveb (montáž sádrokartonu) 43 ano  
20 montáž a opravy plynových kotlů pro vytápění budovy; původně „montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů 43 ano  
20a opravy domácích plynových spotřebičů - ne  
21 revize, zkoušky plynových zařízení 71 ne  
22 plnění plynu do nádob   ne dodání zboží
23 samostatně prováděné geodetické práce (zaměření) 71 ne  
24 projektové práce (samostatně poskytnuté) 71 ne  
25 dodání vestavěného nábytku, včetně montáže (zapracování do stavby) 43 ano  
26 dodání vestavěného nábytku bez montáže   ne dodání zboží
27 instalatérské a topenářské práce 43 ano  
28 servis -prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu 71 ne  
29 uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení nebo vody 43 ano  
30 provedení prací s montážní plošinou (může být včetně dopravení plošiny na stavbu) 43 ano  
31 opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově (vyjma samostatných oprav koncových zařízení) 43 ano  
32 údržba bezpečnostních systémů 80 ne  
33 servis a údržba dveřních zavíračů spojených se stavbou 81 ne  
34 opravy dveří-oprava dveřního zavírače spojených se stavbou 43 ano  
35 výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů   ne dodání zboží
36 sklenářské práce provedené přímo na stavbě 43 ano  
37 sklenářské práce provedené v dílně (např. zasklení přineseného okna)   ne  
38 instalace kompletní počítačové sítě u zákazníka 43 ano  
39 vyrobené kuchyňské linky a skříně - prodej   ne dodání zboží
40 dodání vyrobené kuchyňské linky a vestavné skříně, včetně vestavění (montáže) do budovy 43 ano  
41 údržba a drobné opravy v rámci správy nemovitostí 81 ne  
42 montáž vrat, mříží rolet (zapracování do budovy) 43 ano  
43 instalace garážových vrat 43 ano  
44 opravy vrat,mříží rolet (práce při renovaci budov) 41 ano  
45 správa nemovitostí 68 ne  
46 inspekce,revize (např. elektrorevize), zkoušky 71 ne  
47 údržba a opravy budovy/renovace budovy 43/41 ano  
48 malování budovy (práce prováděná na budově) 43 ano  
49 truhlářské práce a drobné úpravy kanceláří (práce na budově) 43 ano  
50 zahrádkářské práce 81 ne  
51 zámečnické práce - prodej hotových výrobků bez instalace do stavby   ne dodání zboží
52 montáž plotů, zábradlí, mříží 43 ano  
53 instalace okapů a svodů 43 ano  
54 obíjení stavby šindelem 43 ano  
55 stavba plechových střech(klempířské práce) 43 ano  
56 instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů na stavbě 43 ano  
57 instalace mřížových krytů na radiátory 43 ano  
58 pokládka koberců a linoleí včetně dokončovacích prací 43 ano  
59 instalace topení 43 ano  
60 instalace ventilace a klimatizace pro obydlí, počítačová centra, kancelářa a obchody včetně souvisejících rozvodů 43 ano  
61 opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 33 ne  
62 instalace ostatních všestraně použitelných strojů a zařízení 33 ne  
63 instalace reklamního panelu na stavbě 43 ano  
64 dodání a montáž okeních žaluzií 43 ano  
65 rekonstrukce čerpací stanice -předmětem smlouvy je celková rekonstrukce 41 ano  
66 údržba pronajatých kancelářských prostor 81 ne  
67 Oprava FAB vložky (zámek do vchodových dveří) případně její výměna 95 ne  
68 Oprava či výměna okeních kliček 81 ne  
69 převody staveb v oblasti developerských projektů   ne převod nemovitosti
70 Výměna zapuštěných pantů na vchodových dveřích budovy 43 ano  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference