"DIČ" začínající EU

 

Někdy se stane, že na dokladu ze zahraničí je uvedeno DIČ ve formátu EUxxxxxxxxx.

Většinou se jedná o faktury z třetích zemí (USA, Kanada..)

V tomto případě se nejdná od DIČ, ale DEČ (daňové evidenční číslo).

 

Jak DEČ funguje

Zahraniční firma se zaregistruje v EU pouze v jednom státě, který ji přidělí DEČ (ve formátu EUxxxxxx).

Firma pak při fakturaci osobě nepovinné dani (t.j. soukromé osobě) fakturuje sazbu DPH dle státní příslušnosti odběratele.

Pro českého občana na dokladu uvede českou sazbu, pro německého občana sazbu německou.

Při podání daňového přiznání ve státě registrace firma uvede také rozpis DPH dle jednotlivých států. Příslušný finanční úřad poté tyto daně přepošle jednotlivým členským zemím.

 

Odběratel je plátce DPH

V případě, že odběratel je plátce DPH, tak by doklad s DEČ neměl vůbec obdržet.

Pokud se tak stane, je to způsobeno tím, že zahraniční firma nedostala správné údaje, že se jedná o osobu povinnou k dani (firma, OSVČ).

Pro zahraniční firmu je snažší vystavit fakturu bez daně. Nemusí počítat DPH, nemusí DPH přiznávat ani odvádět.

 

Jak takový doklad zaúčtovat

Pokud jste plátce DPH a máte doklad s DEČ, tak je na něm vyčíslena DPH.

Tuto DPH si nárokovat nemůžete. Dle § 72, odst. 2  zákona o DPH se daní na vstupu rozumí daň uplatněná dle tohoto zákona,  což bohužel v tomto případě není.

Můžete zkusit dostat správný doklad bez DPH nebo zaplacené DPH oželíte a provedete reverse charge.

Základ daně bude tedy částka včetně vyčíslené DPH na dokladu.

 

Příklad:

Obdrželi jsme fakturu s následujícími údaji:

  • DEČ EU88888888
  • software: 100 EUR.-
  • Sazba DPH: 21%
  • DPH:  21,- EUR
  • Celkem: 121,- EUR

Na dokladu žádné DIČ neuvedeme (protože ho ani nemáme):

Typ plnění: Nákup zboží a služeb ze třetích zemí

 

Text Předpis Částka Měna Účet Strana
Software  nsTZ21 121 EUR 518 MD
Nákup služeb z třetí země 21% - 25,41 EUR 343.n MD
Uskutečněná DPH z třetích zemí 21% - 25,41 EUR 343.p D
Závazek celkem - 121 EUR 321 D

 

Kontrolní hlášení

V kontrolním hlášení se přijetí služby od zahraniční osoby uvádí v oddíle A.2.

Toto plnění vykazujete bez DIČ. Žádné EUxxxxx tam nepište.

Váš dodavatel nemá DIČ, jenom DEČ.

Při podání hlášení se sice objeví propustná chyba, ale to je v tomto případě v pořádku.

V pokynech k vyplnění se jednoznačně uvádí, že v tomto případě nevykazujete ani kód státu, ani kmenovou část DIČ. Finanční správa dokonce vydala pokyn (viz níže), kde tento postup popisuje jako jediný správný.

 

Pokyn MF

V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění části A.2. kontrolního hlášení (přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§24, §25) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU uvádíme následující skutečnosti. V případě, kdy dodavatel nemá VAT ID neboli EU DIČ DPH (např. právě zahraniční osoba povinná k dani se sídlem mimo území ČR), zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdné. Při podání (kontrole) formuláře v rámci aplikace EPO bude v protokole chyb podání uvedeno, že byly nalezeny propustné chyby – neuvedení Identifikace dodavatele (VAT ID) - kód chyby 60 a kódu státu - kód chyby 58. Tyto propustné chyby pouze informují o skutečnosti, že nebyly v části A.2. vyplněny dané položky, přičemž nebrání podání kontrolního hlášení. Pro úplnost uvádíme, že detailní informace o vyplnění oddílu A.2.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference