Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

 

Odvody záloh a doplatek  pojistného na sociální a zdravotní pojištění podnikatele je daňově neuznaným nákladem.

 

Tyto odvody účtujeme přímo v bance.

Na konci roku musíme vědět výši zaplacených záloh.

Proto doporučujeme evidovat platby pomocí saldokonta.

Platby záloh v daném roce účtujeme na dané saldokontní účty.

Na konci roku je vynulujeme tím, že zaúčtujeme přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

 

Nastavení účtů

Příklad nastavení  účtů:

Účet Text Zůstatek Specifikace Kategorie Daňový účet
336.21 Zálohy na sociální zabezpečení OSVČ D Saldokono Záloha Ne
336.22 Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ D Saldokono Záloha Ne
336.31 Doplatek na sociální zabezpečení OSVČ D Saldokonto Závazky Ne
336.32 Doplatek na zdravotní pojištění OSVČ D Saldokonto Závazky Ne

 

Platby záloh

Platby záloh v daném roce účtujeme na dané saldokontní účty.

 

Příklad bankovního výpisu:

Text Částka Účet Strana
Sociální pojištění za leden 2.500 336.21 MD
Výdej z banky celkem 2.500 221.01 D

 

Přehledy na sociální a zdravotní pojištění

Na konci roku zaúčtujeme podaný přehled na sociální zabezpečení.

Bližší infomace naleznete v kapitole Závěrkové operace.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference