Životní pojištění

 

Stát chce podporovat daňovým zvýhodněním spoření klientů na důchodový věk pouze za předpokladu, že naspořené prostředky začnou využívat nejdříve po pěti letech trvání smlouvy a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let a využijí je např. na zmírnění přechodu na nižší příjem v důchodovém věku.

 

Jaké jsou podmínky daňové uznatelnosti?

  • pojistník je shodný s pojištěným
  • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
  • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
  • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

 

Odpočet na dani

Za celý kalendářní rok si lze z daňového základu odečíst maximálně 24.000 Kč.

Jedná se o stejnou částku, která platí i pro odpočet penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření.

Jde také o maximum, které nelze přesáhnout, ani pokud máte uzavřeno více pojistných smluv o životním pojištění.

 

Potvrzení od pojišťovny

Snížení daňového základu se prokazuje příslušným potvrzením od pojišťovny.

Zaměstnanci předávají toto potvrzení mzdové účetní k zohlednění při provedení ročního zúčtování daně.

OSVČ ho přikládají jako povinnou přílohu k daňovému přiznání. 

 

V čem spočívá výhoda daňové uznatelnosti smluv?

Pojistné uhrazené na daňově uznatelná rizika (smrt a dožití) si klient může do výše 12 000 Kč/rok odečíst od svého základu daně. Příspěvky zaměstnavatele jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

 

Co je dodanění?

V případě porušení podmínek daňové uznatelnosti musí klient vrátit státu uplatněné odpočty.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference