Prominutí záloh u OSVČ

 

Prominutí záloh na sociální pojištní

Parlament schválil prominutí zálohy na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020.

V případě, že OSVČ už zaplatila zálohu za březen, nemusí platit zálohu za září, začne platit až od října.

O prominutí není nutné žádat,  OSVČ jednoduše přestane na půl roku platit. A to bez ohledu na to, jak vysokou měsíční zálohu má platit (i když platí např. 10.000,-, tak nemusí platit žádné zálohy).

 

Měsíční záloha na sociální pojištění závisí na dosaženém zisku v minulém roce.

Minimální výše zálohy u hlavní činnosti je ve výši 2.544,- Kč.

Za uvedené měsíce se však promíjí pouze sociální pojištění ve výši 2.544 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 15.264 korun (6 měsíců * 2.544,- Kč).

Vyrovnání, tedy rozdíl mezi minimální zálohou a tou, kterou má OSVČ skutečně platit, se následně provede v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Do přehledu se mimo jiné uvedou skutečně zaplacené zálohy za leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec 2020 a následně částka 15 264 korun (za březen až srpen), přičemž součet těchto dvou částek se odečte od výsledného sociálního pojištění za rok 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 za měsíce březen až srpen odečtou částku 1.018 Kč.

Prominutí záloh nebude mít v budoucnu negativní dopad na výpočet státního důchodu. Měsíce březen až srpen 2020 se budou pro důchodové účely hodnotit jako vyloučená doba pojištění, tedy stejně jako například nemoc.

 

Některé OSVČ legislativní pomoc nevyužijí a budou platit zálohy za březen až srpen dál. "Prominuté" zálohy ve výši 15 264 korun na sociálním a 14 112 korun na zdravotním si vyúčtují příští rok v přehledech za rok 2020. Budou mít tak na pojištění více zaplaceno.

 

Prominutí záloh na zdravotní pojištní

Parlament schválil prominutí zálohy na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020.

V případě, že OSVČ už zaplatila zálohu za březen, nemusí platit zálohu za září, začne platit až od října.

O prominutí není nutné žádat,  OSVČ jednoduše přestane na půl roku platit. A to bez ohledu na to, jak vysokou měsíční zálohu má platit (i když platí např. 10.000,-, tak nemusí platit žádné zálohy).

 

Minimální výše zálohy u hlavní činnosti je ve výši 2.352,- Kč.

Za uvedené měsíce se promíjí pouze zdravotní pojištění v minimální výši ve výši 2.352 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 14.112 korun (6 měsíců * 2.352,- Kč).

Samoplátci na zdravotním pojištění nejsou pouze osoby samostatně výdělečně činné, ale i osoby bez zdanitelných příjmů. Stejně jako nedochází k žádné úlevě při výpočtu zdravotního pojištění na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak i osoby bez zdanitelných příjmů musí za měsíce březen až srpen platit měsíční zdravotní pojištění v letošní částce 1.971 Kč.

 

Některé OSVČ legislativní pomoc nevyužijí a budou platit zálohy za březen až srpen dál. "Prominuté" zálohy ve výši 15 264 korun na sociálním a 14 112 korun na zdravotním si vyúčtují příští rok v přehledech za rok 2020. Budou mít tak na pojištění více zaplaceno.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference