OČR v době koronaviru

 

Nejlevnějším způsobem pro firmu je vyřešit nepřítomnost zaměstnance pomocí OČR.

V tomto případě firmu zaměstnanec nestojí žádné mzdové náklady.

 

Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje podle zákona o nemocenském pojištění z důvodu uzavření dětských zařízení a doba jeho výplaty se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Doba čerpání OČR tedy není nově omezena počtem dnů.

Školy byly uzavřeny 11.3.2020. Potvrzení lze donést i zpětně.

 • Od 1. dne nepřítomnosti z důvodu OČR vyplácí celou dávku správa sociálního zabezpečení.
 • Zvedla se hranice věku dítěte z 10 na 13 let, OČR se může čerpat až do 13. narozenin dítěte.

 

Zaměstnanci musí doložit zaměstnavateli dva tiskopisy:

1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Formulář vydá zaměstnanci škola/školka, která jej elektronicky vyplní a pošle rodiči e-mailem. Školou zaslaný tiskopis rodič vytiskne, vyplní část B, podepíše a předá fyzicky zaměstnavateli, ale lze i naskenovat (případě vyfotit) a poslat zaměstnavateli e-mailem.

2. Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení 

Vyplňuje se po skončení každého kalendářního měsíce po dobu trvání ošetřovného.

Formulář lze vyplnit elektronicky nebo stáhnout PDF k ručnímu vyplnění. Stažení provedete zde.  Vyplněný a podepsaný formulář předat po skončeního daného měsíce zaměstnavateli(mailem/osobně).

 

Nové podmínky pro OČR naleznete zde.

Standardní podmínky čerpání OČR naleznete zde.

 

OČR a OSVČ

Dle nové právní úpravy bude OSVČ vyplácena peněžní podpora, kterou stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.

 

Otázky a odpovědi

 

Jak velkou dávku budu dostávat po dobu OČR?

Kalkulačku pro přibližný výpočet najdete zde.

 

Máme dvě děti. Na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek. Lze čerpat OČR?

Odpoveď: OČR můžete čerpat pouze na to dítě, na které nepobíráte rodičovský příspěvek, takže můžete OČR uplatnit pouze na jedno dítě.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

 

Chci si brát OČR, jak se to projeví při letní dovolené na náhradě mzdy?

Při čerpání dovolení náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se počítá z průměrného výdělku předchozího čtvrtletí.

Průměr se zjednodušeně počítá jako obdržená mzda / odpracovaná doba.

Dejme tomu, že pobíráte mzdu ve výši 1.000 Kč za den.

Průměr při odpracovaných 60 dnech:  60.000 / 60 = 1.000

Průměr při odpracovaných 30 dnech:  30.000 / 30 = 1.000

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek ( v našem případě tedy 1.000,- Kč za den).

Čerpání OČR tedy nemá vliv na náhradu mzdy (samozřejmě bez vlivu případně ušlých odměn).

Bližší info jak se počítá průměrný výdělek naleznete zde.

 

Máme dvě děti, mohou čerpat OČR oba rodiče?

Dle našeho názoru, pokud se nejedná o stejný případ ošetřování, tj. nejde o jedno a to samé dítě, mohou mít nárok na podporu při ošetřování člena rodiny oba rodiče, každý na jedno dítě.

Každý případ se posuzuje samostatně a v zákoně není zmínka, typu "pokud již nepečuje o jedno dítě..."

Dle znění zákona se tedy jedná o dva různé případy OČR.

MSSZ nám tento názor potvrdila, mají interní metodický pokyn, který tuto možnost připouští.

 

Oporu našeho názoru  najdeme v zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, § 39:

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

 

Legislativa

Koronavirus a ošetřovné aktuálně:

27. 3. 2020: Změny v ošetřovném byly odsouhlaseny a prezidentem podepsány v tomto znění:

 • Ošetřovné bude vypláceno ve výši 60% výpočtového (redukovaného) základu na všechny děti do 13 let po celou dobu, po kterou bude uzavřena škola nebo příslušné zařízení. A to i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 • Týká se i zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.Zahrnuje zařízení
  • státní nebo soukromá,
  • s akreditací MŠMT,
  • bez akreditace MŠMT, pokud jde zařízení, které pečuje o děti předškolního věku např. na základě dohody s rodiči
 • Dva pečující se mohou při péči o dítě střídat (bez omezení, střídání není možné v jednom kalendářním dnu). Podmínky nároku na ošetřovné se u každého ošetřujícího posuzují ke dni prvního dne jeho péče.
 • Ošetřovné bude vypláceno i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, bez věkového omezení. stejně tak na starší  hendikepované  dětí navštěvující školu.

Kompenzace bude vyplácena i OSVČ (kteří na ošetřovné standardně nemají nárok) ve výši 424 korun za den. Bude řešeno programem ministerstva průmyslu a obchodu. 

Ošetřovné bude:

 • vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření a
 • následovně 1 x měsíčně

Úpravy trvají pouze po dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

Nebylo odsouhlaseno:

 • zvýšení ošetřovného nad 60% výpočtového (redukovaného) základu
 • ošetřovné pro pracující na DPP nebo DPČ
 • zvýšení věkové hranice na 15 let

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference