Časové rozlišení

 

Jak jsme si již vysvětlili, náklady jsou spotřeba.

Jedná se o věci a služby které jsme spotřebovali.

 

Odpisy majetku

U pečení bábovky je spotřeba materiálu jasná.

Jak to ale bude např. když koupíme auto?

Spotřebujeme ho v okamžiku nákupu? Asi ne.

Proto nákup auta zahrneme do majetku (aktiv) a nikoliv do spotřeby (nákladů).

 

Auto budeme každý rok trochu opotřebovávat.

To znamená, že každý rok dáme do spotřeby (nákladů) kousek auta.

Těmto opotřebením se v účetnictví říká odpisy.

Jak velké opotřebení (a výše odpisů) bude určuje zákon.

Doba opotřebení (odpisů) bude jiná u auta nebo budovy.

 

Odepisuje se každý majetek?

Ne, odepisuje se pouze majetek který se opotřebovává.

Neodepisují se např. pozemky, umělecká díla....

 

Časové rozlišení nákladů

Docela složitý účetní výraz, ale jednoduchý na pochopení.

Mějme stále na zřeteli, že náklady jsou spotřeba.

V prosinci zaplatíme reklamní služby na další rok.

Otázka zní? Spotřebovali jsme reklamu v prosinci? Nespotřebovali.

Spotřebujeme ji v až v následujícím roce, takže v prosinci v nákladech být nemůže.

Danou fakturu tedy nebudeme účtovat v prosinci do nákladů, ale do majetku (máme zaplaceny služby, které jsme nespotřebovali). Tomuto majetku se říká náklady příštích období.

V příštím roce tento majetek (předplacené reklamní služby) spotřebujeme, t.j. dáme do nákladů.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference