Dohadné položky

 

O dohadných položkách se účtuje v případech, kdy účetní jednotka zná účel a období, ale nezná přesnou částku.

 

Dohadné položky aktivní

 

Na účtu 388 se účtují např. tyto dohadné položky aktivní:

  • pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta náhrada od pojišťovny a pojišťovna nepotvrdila ke konci roku výši náhrady
  • výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období
  • odhad licencí nebo jiných majetkových práv, kdy ke konci roku není známa jejich výše
  • nevyfakturovaná plnění, kdy ke konci roku není známa jejich výše

 

Dohadné položky pasivní

 

Na účtu 389 se účtují např. tyto dohadné položky pasivní:

  • nevyfakturované dodávky
  • nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období
  • závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu, kdy ke konci roku není známa její výše
  • náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikl zaměstnanci nárok a bude-li proplacena v příštím období (takový nárok vzniká zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru)

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference