Přelom účetního roku

 

Při účtování na přelomu účetního roku doporučujeme následující metodiku:

  • Doklad patří do roku dle data DPH (nikoliv dle data vystavení)
  • V případě, že se nejedná o daňový doklad, patří do roku dle příslušnosti nákladů (výnosů)

 

 

Příklad

Dne 6.1.2015 jsme dostali fakturu na telefonní služby za prosinec 2014.

 

Na dokladu je uvedeno:

Datum zdanitelného plnění: 31.12.2014

Datum vystavení faktury: 4.1.2015

 

Datum přijetí je 6.1.2015, takže období pro DPH je leden 2015.

Nákladem daná fatura patří ale do roku 2014.

 

Danou fakturu zaúčtujeme do roku 2014, ale období DPH na dokladu bude Leden 2015.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference