Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Účetní šablony

 

Systém Delfy umožňuje účtovat pomocí předem připravených účetních šablon.

 

Účetní šablona je vzorové účtování pro danou osobu a knihu.

 

Při používání účetních šablon se účetní řádky vytvoří automaticky po zadaní osoby na dokladu.

 

Důvody pro používání vzorového účtování

  • Všechny nákupy (prodeje) účtujeme stejně
  • Nejrychlejší způsob účtování
  • Zabránění omylů a chyb
  • Větší zastupitelnost účetní v případě její nepřítomnosti

 

Nastavení knihy

Aby vzorové účtování v příslušné knize fungovalo, je nutno na dané knize zaškrtnout pole "Při účtování použít průvodce".

 

Automatické vytváření šablon

Systém Delfy se sám učí, jak daný doklad zpracovat.

Z tohoto důvodu se účetní šablony vytvářejí automaticky.

 

Příklad

V knize Faktury přijaté, zpracováváme první fakturu od firmy T-Mobile.

Protože se jedná o první fakturu, účetní šablona ještě není vytvořena.

Aby se šablona vytvořila, musíme použít pro zpracování dokladu účetní předpis.

V našem případě např. Telefon.

Po zaúčtování dokladu se šablona vytvoří automaticky.

 

Při dalším dokladu od T-mobile se účetní řádek vytvoří automaticky.

 

Vytvoření účetní šablony ručně

V některých případech můžeme chtít vytvořit účetní šablonu ručně.

 

Pro snažší pochopení uvedeme následující příklad.

Telefonní služby nakupujeme od firmy T-mobile.

Fakturu zpracováváme v knize Přijaté faktury tuzemské

Telefonní služby chceme účtovat účetním předpisem Telefon. Daný účetní předpis již máme vytvořený.

Kód DPH používáme n20.

 

Účetní šablona se nastavuje na dané osobě.

Zobrazíme detail osoby T-mobile.

 

Na kartě Nastavení, v podformuláři Účetní šablony vytvoříme nový řádek:

Kniha: Přijaté faktury tuzemské

Pořadí: 1

Předpis: Telefon

Text: Telefonní služby (daný text vyplníme ručně)

DPH: n20

Částka: nebudeme vyplňovat, každý měsíc je odlišná

 

Při účtování faktury v knize Přijaté faktury tuzemské, po zadání osoby T-mobile se vytvoří účetní řádek automaticky.

My zadáme pouze fakturovanou částku a doklad zaúčtujeme.

 

Plnění účetních šablon

Pokud jste již zaúčtovali nějaké doklady pomocí účetních předpisů, můžete použít funkci na naplnění účetních šablon.

Díky této funkci nemusíte vzorové účtování vytvářet ručně.

 

Daná funkce vytvoří účetní šablony pro jednotlivé osoby a knihy na základě již zaúčtovaných dokladů.

 

Funkci najdete v menu Nastavení - Účetní předpisy, karta Účetní šablony. Stiskem tlačítka Naplnit se zobrazí formulář kde vyplníte daná pole.

Bližší nápověda je uveden na daném formuláři.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference